Προφίλ/Αποστολή

Ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΟΠΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, καθώς και όποια μεταγενέστερη τροποποίηση του νόμου.

 

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η με κάθε νόμιμο μέσο ανύψωση της θέσεως των Συνταξιούχων Δημοσίων υπαλλήλων, η προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων της τάξεως αυτών και η ανάπτυξη της μεταξύ αυτών αλληλεγγύησς, καθώς και η γενικότερη χρησιμοποίηση των γνώσεων, της πείρας και του κύρους αυτών.

 

Τα μέλη του Συνδέσμου, ενημερώνονται από τη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιείται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, για τις Εγκυκλίους και τα Νομοθετήματα που ενδιαφέρουν τους Συνταξιούχους  και αφορούν θέματα μισθοδοτικά, πολιτιστικά, υγειονομικής περίθαλψης κλπ.