Εκδρομή συνδέσμου στον ορεινό Βάλτο και στην κοιλάδα του Αχελώου

Εκδρομή συνδέσμου στον ορεινό Βάλτο και στην κοιλάδα του Αχελώου...

Ημερήσια εκδρομή του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δ.Υ. Νομού Αιτωλ/νιας στα χωριά του ορεινού Βάλτου και στην κοιλάδα του Αχελώου