Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συνδέσμου προέκυψε η εξής σύνθεση διοικητικού συμβουλίου:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΗΛΩΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται από τα παρακάτω μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής βρίσκονται πάντα στη διάθεση σας.