Συνεστίαση Του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δ.Υ. Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Συνεστίαση Του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δ.Υ. Νομού Αιτωλοακαρνανίας...

Μέσα σ’ ένα κλίμα χαράς και εγκαρδιότητας πραγματοποιήθηκε και η τελευταία εκδήλωση του Συνδέσμου μας για το έτος 2015.