Εισφορές

Εισφορές

Η ετήσια εισφορά μελών προς τον Σύνδεσμο καθορίζεται από το καταστατικό και ανέρχεται σε 6 ευρώ, ενώ το εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής σε 5 ευρώ.Τα παραπάνω ποσά αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του...
Εγγραφές

Εγγραφές

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Συνδέσμου αρκεί να εμφανισθεί στο Σύνδεσμο και να δηλώσει προφορικά την επιθυμία του γι΄αυτό, προσκομίζοντας το ενημερωτικό τριμήνου για την διαπίστωση της ιδιότητάς του ως Πολιτικού Συνταξιούχου, καταβάλλοντας την καθορισμένη ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα...
Μέλη

Μέλη

Ως μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν όλοι οι Συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι καθώς και οι χήρες ή τα ενήλικα ορφανά στα οποία μεταβιβάστηκε η σύνταξη του αποβιώσαντος συζύγου και πατρός, που κατοικούν ή διαμένουν στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας.Επίτιμα μέλη αναγορεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσα κατέχουν εξέχουσα θέση στην κοινωνία και όσοι προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες στο...
Καθορισμός Εισφοράς

Καθορισμός Εισφοράς...

Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε διαχειριστικό έτος καθορίζει με απόφασή του την καταβολή από τα μέλη του της ετήσιας συνδρομής η οποία καταβάλλεται ολόκληρη και το ποσό της εφ’ άπαξ πληρωμής δικαιώματος εγγραφής για τα νεογραφόμενα μέλη.Επίσης μπορεί να επιβάλλει έκτακτη εφ’ άπαξ εισφορά των μελών προς ενίσχυση των πόρων του Συνδέσμου, αποφασίζοντας για την παραπάνω ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου. Με την καταβολή των εισφορών εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη που φέρει την σφραγίδα του Συνδέσμου και την υπογραφή του...