Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 24/01/2016

Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 24/01/2016...

Σας καλούμε στην εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευσή μας, που θα πραγματοποιηθεί στη μεγάλη αίθουσα του κέντρου «Πιθάρι», στο Γιαννούζι την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11.00 πμ.