Εγγραφές

Εγγραφές

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Συνδέσμου αρκεί να εμφανισθεί στο Σύνδεσμο και να δηλώσει προφορικά την επιθυμία του γι΄αυτό, προσκομίζοντας το ενημερωτικό τριμήνου για την διαπίστωση της ιδιότητάς του ως Πολιτικού Συνταξιούχου, καταβάλλοντας την καθορισμένη ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα...
Μέλη

Μέλη

Ως μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν όλοι οι Συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι καθώς και οι χήρες ή τα ενήλικα ορφανά στα οποία μεταβιβάστηκε η σύνταξη του αποβιώσαντος συζύγου και πατρός, που κατοικούν ή διαμένουν στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας.Επίτιμα μέλη αναγορεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσα κατέχουν εξέχουσα θέση στην κοινωνία και όσοι προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες στο...