Καταστατικό

Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Αιτωλοακαρνανίας, λειτουργεί από 21/6/2011 με βάση εγκεκριμένο καταστατικό. Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό εδώ.